چندتا خبر عالی !!!

• ۵۶ میلیون ایرانی از اینترنت استفاده می‌کنند.
• ۴۵ میلیون ایرانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
• ۱۳۸ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی اینترنتی در سال ۹۶ انجام شده است.
• هر کاربر ایرانی بطور متوسط روزانه ۳ ساعت از اینترنت استفاده می‌کند.
• ایرانیان بطور متوسط ۴۰% از اخبار روزانه خود را از اینترنت دریافت می‌کنند.
• ایران رتبه ۱۸ استفاده از اینترنت را در دنیا دارد.
تمامی این اعداد و ارقام نشان دهنده میزان محبوبیت اینترنت به عنوان یک رسانه عمومی است. رسانه‌ای ارزان، فراگیر، تاثیرگذار و قابل اطمینان. شما باید از تمامی مزایای خارق العاده اینترنت و دنیای مجازی بهر‌ه‌مند شوید.
ما در چم وخم انواع خدمات دیجیتال را برایتان فراهم کرده ایم: